Biyolojik Kötü Koku Giderici

  • İleri  Ar-Ge faaliyetleri sonucu doğadan izole  edilerek elde edilen bir bakteri/enzim kompleksi olarak ürün haline getirilmiştir. İçeriğindeki bakteriler sayesinde düşük oksijende yüksek organik giderimi yaparak kötü kokulara ve tıkanmalara sebep olan birikimleri giderir ve kötü kokuları kaynağında  yok eder. Konsantre formülü, yoğun yüzey aktif maddeleri, içeriğindeki enzim ve milyonlarca bakteri ile kötü kokuları  kaynağında yok eder. Üstelik toksik madde içermez ve doğada çözünebilir. 
  • İçeriğindeki bakteriler doğadan özel olarak, laboratuvar ortamında, organik giderici özellikleri en yüksek olanlar seçilerek üzerlerinde hiçbir genetik değişiklik yapılmadan üretilmiştir.
  • İçeriğindeki bakterilerin çevre, insan ve hayvanlara zararlı olmadığı genetik ve toksikolojik testlerle kanıtlanmıştır. Bakterileri en zor şartlara bile organik giderici özelliği olan çeşitli enzimleri üretmek için adapte olabilirler. 
  • Bu adaptasyon yetenekleri onlara hiç bir kimyasalın  ulaşamayacağı bir verimlilik sağlar.
  • Ürünün içerisinde yer alan bakteriler, uygulandığı bölgelerde kötü koku oluşturan farklı tür bakterilerin yerleşmesini engellediği gibi boru hattınızın içinde sürekli yağ  giderimi yaparak tıkanmaların ve katılaşmaların önüne geçer ve sürekli akışı sağlar.